Madencilik ve cevher çıkarma  
 
 
     

 
   
Madencilik endüstrisi çağdaş teknolojiler için ihtiyaç duyulan ham malzemelerin büyük bir bölümünü sağlamaktadır. SAMSON, derin ocak madenciliğinde maden kuyularını havalandırmak, soğutmak ve boşaltmak için kendi-kendine çalışan düzenleyiciler ve kontrol vanaları tedarik eder.

Kontrol vanalarımız ayrıca, metallerin çıkarılması sürecinde de önemli bir rol oynar. Mekanik ayrıştırma işlemlerinin artık yeterli olmadığı durumlarda metal, kimyasallar yardımıyla yıkanarak arıtılır. Bunu gerçekleştirmek için, topraktan çıkarılmış cevher farklı sıvılarla karıştırılır. Oluşturulan sulu çamurlar mekanik ve kimyasal olarak yüksek derecede aşındırıcı malzemelerdir. Bunları kontrol etmek için, en kötü koşullar altında olsa bile güvenilir şekilde işleyen ve minimum bakım gerektiren donanımlara ihtiyaç vardır.

Ürünlerimizin çoğu bu türden uygulamalarda kullanılmaktadır. Bunlar sadece kimyasal olarak aşındırıcı çözeltilere ve zorlu mekanik aşınmalara karşı dayanıklı olmayıp, ayni zamanda, büyük tesislerin bir çok kısmında rastlanan ağır titreşimlere karşı da dirençlidir. Vanalar, ilave olarak, kullanılan suyun geri kazanılması ve arıtılmasında ekolojik açıdan gerekli kontrol görevlerini yerine getirirler. Tümleşik eklenti ile ilgili akıllı konumlayıcılarımız gibi yenilikçi yardımcı vana donanımları, süreç içerisinde güvenli veri alış verişini sağlarlar ve öngörücü bakım için imkan sunarlar.

 
     
 
       
       
      © Samson - 2015         Logo SAMSON GROUP