Endüstriyel gazlar  
 
 
     

 
   
Endüstriyel gazların üretilmesi ve dağıtımı esnasında, sıcaklıklar –196°C'a kadar aşağı düşebilir. Böyle sıcaklıklara sadece bir kaç malzeme dayanabilir. SAMSON farklı malzemelerin bir araya getirilmesi, sıcaklık geçişleri, basınç derecelendirmeleri ve özel akış koşulları konusunda uzmanlaşmıştır. Özelleştirilmiş nasıl-yapılır bilgilerini biriktirdik ve gaz üreticileri ile yakın işbirliği içerisinde uzmanlığımızı sürekli olarak genişlettik.

Hava ayrıştırma tesisleri ile ilgili bizim soğuk-kutulu vanalarımızda, ısı alış verişini en aza indirmek amacıyla ince cidarlı uzatılmış vana kapakları, düşük ısı geçirgenliği olan malzemelerden yapılmıştır. Körüklü bir sızdırmazlık contası vana gövdesi içerisindeki çok düşük sıcaklık ortamını muhafaza eder. Bu tür düzenleme sayesinde, vanaların yatay konumda bağlanması da mümkün olur. İlave olarak, PSA (basınç salınımlı emilim) tesisleri için doğru donanıma sahibiz.

Basınçlı gaz tanklarında aşırı basınç vanalarımız ve basınç artıran düzenleyicilerimiz, gaz kullanılırken, basınç dengesini güvenilir biçimde sağlarlar. Media 6 Diferansiyel Basınç Ölçer ve onunla bağlantılı uzaktan ölçüm sistemi, uzaktan otomatikleştirilmiş izleme ve ikmal yönetimine müsaade eder.

 
     
 
       
       
      © Samson - 2015         Logo SAMSON GROUP