SAMSON A.Ş Kalite Politikaları  
 
  • Endüstriyel Vana sektöründe Yüksek Kalite anlayışı ve Geniş Ürün Yelpazesi ile Müşterilerinin her zaman güvenebileceği ilk çözüm ortağı durumundadır,
  • Müşteri ve ilgili tarafların istek ve ihtiyaçlarını tam olarak anlayıp karşılayarak, memnuniyetin sürekliliğini sağlar,
  • Tüm ilgili tarafların memnuniyetini sağlamak, belirlediği Stratejik Hedeflere ulaşmak için, yürütmüş olduğu tüm proseslerde Risk Analizleri yapar ve planlamasını bu doğrultuda gerçekleştirir. Risklerden doğacak fırsatları da takip eder.
  • Teknolojik, malzemesel gelişmeleri çok yakından takip ederek sanayide çok geniş bir alanda kullanılan Vana ve aksamlarının her zaman daha efektif kullanımını sağlar,
  • Kalite Yönetim Sisteminin gelişiminin ve etkinliğinin sürekliliğini sağlayarak Lideri durumunda bulunduğu Endüstriyel Vana sektöründeki güvenirliliğini pekiştirir,
  • Sürekli gelişme için tüm çalışanların eğitimini ve sisteme katılımını sağlarken, Tedarikçileri ile iş birliği yaparak, sürekli gelişmelerine yardımcı olur,
  • Ürün kalitesi ve güvenirliliğini sürekli arttırırken, buna paralel olarak maliyetleri düşürmek için çalışmaları kesintisiz sürdürür,
  • Mevcut altyapının sürekliliği ve gelişmesini sağlarken, Çevreyi korumak için gerekli çalışmaları yürütür,
  • Kendi sektöründeki teknoloji ve gelişmeleri yakından takip eder.
  • Basınçlı ekipmanlar direktifine tabi olan ürünlerde 2014/68/EU direktifinin gerekliliklerini sağlar.
 
       
       
      © Samson - 2015         Logo SAMSON GROUP